Ad

2 bedroom apartment of 43 m² in Örebro Kvarteret Glidplanet

Örebro Örebro län

Area:
43 m2
Bedrooms:
2 bedrooms
Property type:
Apartment
Verified by Rentola:
Yes
Case number:
9066366

Kvarteret Glidplanet


Glidplanet betonar hållbarhet – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Lamellhusens volymer
formar ett uppbrutet storgårdskvarter och ett parkeringshus med träfasad som integreras
invid bebyggelsen. Fasaderna bekläs med skiffer, träpanel och träspaljéer som varvas av grön
växtlighet. Kvarteret är utformat för att möjliggöra ett tillskott av mindre, smarta och urbana
bostadslägenheter.

Glidplanet har en mycket hög miljöprofil och här du kan vara säker på att din
energianvändning har gröna och förnybara källor. För att värma din lägenhet använder sig
kvarteret av bergvärme som i sin tur drivs av solen, genom solcellerna på taket.
Ventilationen i lägenheterna omhändertar spillvärme när den rensar luften i bostaden.
Genom att återvinna värmeenergin från inneluften krävs mindre energi föruppvärmning!
Likaså förses husen med gröna tak.

Do you have questions regarding this property? Contact the landlord directly here
Ad

Would you like to rent out your property?

Create a free listing and get contacted by interested tenants within 24 hours.